Åbne standarder

Definitionen støttes af følgende organisationer:

Åbne standarder

Version 1.1 - 2004-05-04 - http://www.aabenstandard.dk

Formål

Formålet med åbne standarder er at sikre "interoperabilitet" (at systemer kan samarbejde problemfrit) mellem uafhængige produkter. Dette sikrer fri konkurrence på et frit marked og gør det samtidig betydeligt nemmere for brugerne af produkterne at anvende dem i nye sammenhænge på nye måder til gavn for samfundet, som derved får fuld udnyttelse af de aktuelle teknologier.

Det er derfor nødvendigt at blive enige om en fælles definition af åbne standarder, der kan anvendes af alle.

Definition

En åben standard opfylder følgende krav:

  1. 1: Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.
  2. 2: Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.
  3. 3: Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.

Uddybning af definition på åbne standarder

Ad 1. Veldokumenteret

Et produkt, der hævder at basere sig på åbne standarder, skal for alle snitflader der er nødvendige for interoperabilitet og for at kunne integreres i og interagere med omverdenen, kunne henvise til den fuldstændige tekniske dokumentation, der er nødvendig for at skabe interoperable produkter.

Det er et krav for at sikre denne interoperabilitet og for at mindske mulighederne for tekniske problemer i interaktionen mellem forskellige produkter, at standardens præcise navn/ betegnelse samt fuldstændige og udførlige dokumentation er let tilgængelig. Dokumentationen skal være offentligjort på almindelig vis.

Kravet tilgodeser, at det er teknisk muligt at implementere standarden med den maksimale grad af interoperabilitet, og at alle der er interesserede i at implementere standarden uhindret kan de få fat i standarden.

Ad 2. Frit implementerbar

Der må ikke følge nogen bånd med på anvendelse og implementation af standarden. Det må f.eks. ikke være forbundet med afgifter at anvende den eller distribuere et produkt, der implementerer den. Der må ikke være politiske begrænsninger som f.eks. diskrimination overfor nationalitet, køn, race eller religion på anvendelse eller implementation. Anvenderen må ikke skulle forpligte sig ved indgåelse af specifikke juridiske aftaler/kontrakter for at kunne anvende eller implementere standarden.

Kravet tilgodeser at ingen udelukkes fra samfundets infrastruktur for eksempel p.g.a. økonomiske, kulturelle eller politiske forhold og at ingen producent udelukkes fra at lade sine produkter være anvendelige i infrastrukuren.

Ad 3. Vedligeholdt i åbent forum i en åben proces

En åben proces forudsætter at der foreligger klare, gennemskuelige regler for standardiseringsproceduren.

Det er vigtigt for en åben standard at den er uafhængig af individuelle interesser og at alle har mulighed for at bidrage til dens vedligeholdelse. Dette sikrer både standardens integritet, dens anvendelighed og internationale anerkendelse.

Kravet tilgodeser at enhver kan have indflydelse på standardens indhold. Det er væsentlig at standardens tekniske udformning er, så alle brugeres behov bliver varetaget. F.eks. er det væsentligt for danske brugere, at POSIX-standarden indeholder understøttelse for internationalisering og dermed mulighed for understøttelse af dansk (localer), at der findes udvekslingsformater for email der er 8-bit (ESMTP), at der findes en localestandard der bl.a. kan definere at ugen starter på en mandag, samt hvornår uge 1 er i et år (ISO TR 14652), at der findes en sorteringsstandard (ISO 14651), og at der findes tegnsætskonverteringsstandarder (som RFC 1345). Det er her også vigtigt at processen er virkeligt åben, så selv små aktører kan have indflydelse. Ingen af de ovennævnte faciliteter ville formentlig have være standardiseret, hvis små danske aktører ikke havde haft en reel stemmeret i det pågældende standardiseringsorgan. Det er svært at vide om disse facililteter overhovedet ville være blevet standardiseret, men sikkert er det, at de ikke ville have været nær så udbredte.

Denne definition er udarbejdet og vedligeholdes i DKUUGs standardiseringsudvalg <std@dkuug.dk>, der et åbent udvalg under DKUUG. Tidligere versioner findes her.

Relaterede sider

Følgende organisationer/firmaer støtter og anbefaler ovenstående definition af en åben standard

DKUUG DKUUG (Danish Unix User Group) er en dansk IT-forening, stiftet den 18 november 1983. Foreningens formål er at udveksle information og erfaringer omkring åbne systemer og generelt den nyeste viden indenfor operativsystemer, Internet, kommunikation samt udviklingsteknologier og -sprog.
Kontakt: Bestyrelsen <bestyr@dkuug.dk> - Bestyrelsen for DKUUG
SSLUG SSLUG Skåne Sjælland Linux User Group - Gruppe af Linuxbrugere med base i Øresundsregionen.
Kontaktperson: Gitte Wange <gitte@sslug.dk> - Formand for SSLUG.
PROSA PROSA er et partipolitisk uafhængigt fagforbund udelukkende for it-professionelle.
Kontaktperson: Peter Ussing - Formand. Ahlefeldtsgade 16,1, 1359 København K.
IT-Pol IT-Politisk Forening er et forum skabt med henblik på at skabe debat og opmærksomhed omkring samfundsmæssige, IT-relaterede spørgsmål.
Kontaktperson: Jørgen Elgaard Larsen, <Bestyrelsen@it-pol.dk>
Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark ønsker et reelt markedsbaseret valg mellem forskellige typer af softwareudvikling og -licenser, således at valget af open source software sker på grundlag af kvalitet, pris, anvendelighed og hensigtsmæssighed.
Kontaktperson: Morten Kjærsgaard <mortenk@magenta-aps.dk>, Formand for Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark (OSL).
Internet Society (DK) Internet Society (DK) er en ikke-kommerciel organisation, der opererer uafhængigt af nationale særinteresser. Formålet med ISOC er, at skabe et forum, hvor professionelle internetbrugere kan diskutere Internetrelaterede emner, såsom standarder, uddannelse og politiske spørgsmål om Internettets udbredelse.
Kontaktperson: Martin von Haller Grønbæk <mhg@vonhaller.dk>, Formand for ISOC.DK.
BSD-DK BSD-DK er den danske *BSD brugergruppe. Med *BSD menes alle de operativsystemer, som fx. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD samt MAC OS X, der er baseret på Berkeley Software Distribution grenen af Unix.
Kontaktperson: Anders Søndergaard Jensen <doozer@freakout.dk>, næstformand i BSD-DK.
KLID KLID - Professionelle Linux-interessenter i Danmark
Kontaktperson: Keld Simonsen <keld@klid.dk>, Næstformand for KLID.
AaUUG AaUUG - Aarhus Unix User Group - er en århusiansk Unix-brugergruppe. Med Unix menes der alt fra de kommercielle Unix-varianter til de frie operativsystemer som BSD og Linux.
Kontaktadresse: AaUUG-bestyrelsen bestyrelse@aauug.dk, Bestyrelsen for AaUUG.
NJLUG NJLUG - Nordjyllands Linux User Group - er en nordjysk Linux-brugergruppe, der arbejder for udbredelse og kendskab til GNU/Linux og frit software. Kontaktadresse: Georg Sluyterman <njlug.dk@thecrew.dk>, Dato: 2007-04-21.

Andre organisationer eller firmaer, der også vil støtte ovenstående er velkomne til at deltage. Send venligst følgende information til <std@dkuug.dk> : Logo eller URL til logo, URL til hjemmeside, Kontaktperson incl. kontakt-info, Kort beskrivelse om den organisation/firma der repræsenteres.

Copyright © 2004 DKUUG